Wat we meten: koolstofdioxide in gebouwen

Anthea Bellavista

december 9, 2020

Voelt u zich weleens slaperig na een paar uur in een vergaderruimte te hebben doorgebracht? Als het CO₂-gehalte in slecht geventileerde ruimtes oploopt, kan dit leiden tot lagere productiviteit, slaperigheid, concentratieverlies en zelfs tot slechte besluitvorming. Aangezien mensen ongeveer 90 procent van hun tijd binnen doorbrengen1,is het bewaken van het CO₂-gehalte van essentieel belang voor gebouwen zoals scholen en kantoren.

Inhoud:

Waar is het CO₂-gehalte in gebouwen van afhankelijk?

Koolstofdioxide of CO₂ is een van de vele luchtvervuilende stoffen die leiden tot hogere kosten voor bedrijven. CO2 wordt met name geproduceerd als we uitademen. Daarom loopt het CO₂-gehalte in slecht geventileerde ruimtes al snel op. In kleine hoeveelheden is CO₂ ongevaarlijk. Maar als de hoeveelheid toeneemt, kan dit nadelige gevolgen hebben.

Het CO₂-gehalte op de werkplek is afhankelijk van een combinatie van veel verschillende factoren2:


 • Het aantal mensen in een ruimte
 • Hoelang er al mensen aanwezig zijn in deze ruimte
 • De hoeveelheid frisse buitenlucht die naar binnen komt
 • De grootte van de ruimte
 • Of bijproducten van verbranding de binnenlucht verontreinigen (bijvoorbeeld stationair draaiende voertuigen in de buurt van luchtinlaten, lekkende ovens, tabaksrook)
 • het CO₂-gehalte in de buitenlucht

AS-AT-B2B-The-barriers-and-adoption-of-IAQ-monitoring-technology-in-2019-from-FMs-and-HVAC-professionals-Header
Want to book a demo or expand your current setup? Contact us   

Waarom is het bewaken van het CO₂-gehalte belangrijker dan ooit?

Door de jaren heen kreeg CO₂ in de atmosfeer veel media-aandacht vanwege de gevaren voor klimaatverandering. De CO₂-concentratie in de buitenlucht was in 800.000 jaar tijd nog nooit zo hoog als nu3. Dat is niet verwonderlijk, gezien het feit dat de mens de CO₂-concentratie in de atmosfeer sinds de industriële revolutie met 47 procent heeft verhoogd4. Maar als de gevaren van een verhoogde CO₂-concentratie in de atmosfeer al reden tot zorg geven, moet er zeker ook naar de gevolgen voor het binnenklimaat worden gekeken.  Dit zijn de redenen waarom het belangrijker is dan ooit om het CO₂-gehalte in gebouwen te bewaken:

 • De bezettingsgraad neemt toe:

  In 2016 woonde naar schatting 54,5 procent van de wereldbevolking in stedelijk gebied5. In 2030 woont naar verwachting 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied en een op de drie mensen in een stad met minstens een half miljoen inwonersGraph (1)6.Door de toenemende populariteit van steden worden gebouwen zoals kantoren en scholen steeds drukker en is er een gebrek aan ruimte voor nieuwe gebouwen. Een gevolg hiervan is dat mensen in vergaderruimten en studenten zich vaak slaperig voelen als ze veel uren binnen hebben doorgebracht.
 • Nieuwe, energiezuinigere gebouwen:

  Gebouwen en huizen worden steeds energiezuiniger en luchtdichter, waardoor de binnenlucht mogelijk niet zo fris is. De CO₂-concentratie in gebouwen wordt bepaald door een combinatie van de CO₂-concentratie buiten, het aantal mensen dat binnen CO₂ uitademt en de ventilatiewaarde van het gebouw. Bij veel van de ventilatiesystemen die we tegenwoordig gebruiken, wordt lucht gerecirculeerd om energie te besparen, waarbij oude lucht eigenlijk alleen wordt verplaatst in plaats van dat er verse lucht wordt aangevoerd. Dit kan leiden tot hoge CO₂-concentraties en een slechte binnenluchtkwaliteit.

AS-AT-B2B-Interim-content-B2B-Back-to-work-Header

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us   

Welke gevolgen hebben hoge CO₂-waarden voor gebouwen en hun gebruikers?

Het bewaken van de luchtkwaliteit is niet alleen belangrijk vanwege gezondheidsredenen, maar ook vanwege de kostenbesparingen die het bedrijven kan opleveren. Alleen al in de Verenigde Staten worden de kostenbesparingen en productiviteitsverhogingen door een verbeterd binnenklimaat geschat op 25 tot 150 miljard dollar per jaar7.Dit zijn enkele gevolgen van een hoog CO₂-gehalte in gebouwen:

 • Slechte cognitieve prestaties:

  Uit een onderzoek van de Harvard-universiteit blijkt dat de deelnemers 101 procent beter scoorden op cognitief vermogen in groene gebouwen dan in gewone gebouwen8. Bovendien hebben veel onderzoeken aangetoond dat CO₂-concentraties de hersenactiviteit kunnen verminderen9 en hogere cognitieve functies kunnen verslechteren10. Uit onderzoek blijkt dat een hogere ventilatiewaarde in scholen ertoe kan leiden dat kinderen betere cijfers halen en taken sneller uitvoeren11.Het is daarom essentieel het CO₂-gehalte te bewaken om de cognitieve prestaties van gebruikers van scholen en kantoren te verbeten.
 • Lage productiviteit en ontevredenheid:


  Slechte luchtkwaliteit in gebouwen kan leiden tot een daling van de productiviteit en tot ontevredenheid bij medewerkers en leerlingen.12 Maar uit onderzoek is gebleken dat de werksnelheid tot 60 procent kan worden verhoogd door de CO₂-concentratie op de werkplek te verlagen13. Het bewaken van het CO₂-gehalte lijkt van essentieel belang te zijn om in gebouwen zoals scholen en kantoren voor de hoogste productiviteit te zorgen.
 • Hoger ziekteverzuim:

  In Europese landen valt het bruto binnenlands product circa 2,15 procent lager uit door ziekteverzuim14, wat bijvoorbeeld neerkomt op 77,5 miljard pond per jaar voor het Verenigd Koninkrijk (zo'n 86 miljard euro15. Er is ook veel onderzoek gedaan naar hoe het verhogen van de ventilatiewaarde in scholen het verzuim kan verminderen.16 Bovendien blijkt uit onderzoek dat door een hogere ventilatiewaarde het aantal ziektedagen met 12 procent afneemt als er een uur extra wordt geventileerd.17Het bewaken van het CO₂-gehalte in gebouwen kan dan helpen om de kosten van ziekteverzuim te verlagen.

 • Trigger voor astma-aanvallen:

  Er zijn symptomen van astma in verband gebracht met CO₂. Uit de resultaten van een onderzoek blijkt zelfs dat de kans op astma-aanvallen tot 18 procent toeneemt als de CO₂-gehaltes in het klaslokaal stijgen.18 Het verminderen van astmatriggers kan de kosten van ziekteverzuim helpen te verlagen en tegelijkertijd het welzijn van de gebruikers van gebouwen verbeteren. Het is dan heel belangrijk dat in gebouwen zoals scholen en kantoren het CO₂-gehalte wordt bewaakt.

  AS-AT-Ten-reasons-why-facility-managers-should-measure-IAQ-in-schools-Header

 

 

 

 

 

 

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us   

Waarom is het bewaken van het CO₂-gehalte nuttig om de efficiëntie van het HVAC-systeem van uw gebouw te begrijpen?

Het is voor de kwaliteit van de binnenlucht in een gebouw van essentieel belang dat het ventilatiesysteem naar behoren werkt. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat 52 procent van alle problemen met luchtkwaliteit in gebouwen werd veroorzaakt door onvoldoende ventilatie19.


Als u zich afvraagt of uw HVAC-systeem efficiënt werkt, kunt u dit controleren aan de hand van de CO₂-waarden. De hoeveelheid CO₂ hangt ook vaak samen met de hoeveelheid frisse lucht die binnenkomt. Over het algemeen kan worden gesteld dat hoe hoger de concentratie CO₂ in een gebouw is, des te lager de hoeveelheid aangevoerde frisse lucht is.

Door de ventilatie te verbeteren en het gebruik van de ruimte zorgvuldiger te beheren, kunnen de CO₂-waarden in gebouwen worden verlaagd en de effecten ervan worden verminderd. Om dit te kunnen doen, heeft u de gegevens nodig om te weten wanneer er iets moet veranderen. Door de CO₂-waarden in gebouwen met Airthings for Business te bewaken, kunnen bijvoorbeeld facilitymanagers en huurders maatregelen nemen om de lucht gezond en veilig te houden. 

 

 

Bronnen

1  Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

2  https://www.health.state.mn.us/communities/environment/air/toxins/co2.html 

3  https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide 

4  https://climate.nasa.gov/causes/ 

5 https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf

6 https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf  United nations

7  Harvard Annual review of public healthhttps://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420#_i1

8  https://green.harvard.edu/tools-resources/research-highlight/impact-green-buildings-cognitive-function

 9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20842164

10 https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/10/27/why-your-office-air-could-be-crimping-your-productivity/?noredirect=on&utm_term=.ee38ebbe40ae

11  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12403

12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15330777

National Center for Biotechnology Information,U.S. National Library of Medicine

13 https://emcoruk.com/workplace_productivity.pdf

14  https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2010/absence-from-work 

15 https://www.ablrecruitment.com/sick-staff-cost-uk-economy-77-5-billion-year/

16 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12403

17 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25789698/

18 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17100666/  

19 https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_iii/otm_iii_2.html  

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started