Skap et godt læringsmiljø

Godt inneklima sikrer et sunt og produktivt miljø i barnehager, skoler og på universiteter.

Radon
Airthings Sensor Gray Radon-1 Radon er en fargeløs, luktfri og radioaktiv gass som tar livet av omtrent 58 mennesker om dagen kun i USA. Den oppstår naturlig gjennom nedbrytning av uran under jordskorpen og siver inn i klasserom gjennom sprekker i bygningens fundament, hvor den kan nå helseskadelige nivåer.
CO2
Airthings Sensor Gray CO2-1 Hver gang vi puster ut, slipper vi ut karbondioksid (CO). Når et klasserom er fullt av aktive elever, stiger CO-nivåene ekstremt raskt og kan føre til tretthet, svekkede beslutningsevner, dårlig konsentrasjon og lav produktivitet.
Luftbårne kjemikalier (VOCs)
Airthings Sensor Gray TVOC-1 VOC kommer fra rengjøringsmidler, løsemidler, luftfriskere, stearinlys og til og med mennesker. I lukkede rom, som toaletter, akkumuleres disse gassene og forurenser luften vi puster inn.
Temperatur
Airthings Sensor Gray Temp Datarom kan bli veldig varme. Høyere temperaturer har negativ innvirkning på elevenes læringsevne.
Luftfuktighet
Airthings Sensor Gray Humidity Luftfuktigheten i et rom er av stor betydning. Tørr luft kan skape økt oveføring av smittsomme sykdommer, men den mest utbredte helsevirkningen er astma forårsaket av muggdannelse som følger av høy luftfuktighet. 21% av de 21,8 millioner årlige tilfellene av astma skyldes fukt og mugg i boliger.
Trykk
Airthings Sensor Gray Pressure Det er bevist at endringer i atmosfærisk trykk forårsaker hodepine, noe som har negativ innvirkning på elevenes læringsevne.
School building

Skap et godt læringsmiljø

Godt inneklima sikrer et sunt og produktivt miljø i barnehager, skoler og på universiteter.

Airthings Sensor Gray Radon - white
Radon er en fargeløs, luktfri og radioaktiv gass som tar livet av omtrent 58 mennesker om dagen kun i USA. Den oppstår naturlig gjennom nedbrytning av uran under jordskorpen og siver inn i klasserom gjennom sprekker i bygningens fundament, hvor den kan nå helseskadelige nivåer.
Airthings Sensor Gray CO2 white
Hver gang vi puster ut, slipper vi ut karbondioksid (CO). Når et klasserom er fullt av aktive elever, stiger CO-nivåene ekstremt raskt og kan føre til tretthet, svekkede beslutningsevner, dårlig konsentrasjon og lav produktivitet.
Airthings Sensor Gray TVOC - white
VOC kommer fra rengjøringsmidler, løsemidler, luftfriskere, stearinlys og til og med mennesker. I lukkede rom, som toaletter, akkumuleres disse gassene og forurenser luften vi puster inn.
Airthings Sensor Gray Temp - white
Datarom kan bli veldig varme. Høyere temperaturer har negativ innvirkning på elevenes læringsevne.
Airthings Sensor Gray Humidity - white
Luftfuktigheten i et rom er av stor betydning. Tørr luft kan skape økt oveføring av smittsomme sykdommer, men den mest utbredte helsevirkningen er astma forårsaket av muggdannelse som følger av høy luftfuktighet. 21% av de 21,8 millioner årlige tilfellene av astma skyldes fukt og mugg i boliger.
Airthings Sensor Gray Pressure - white
Det er bevist at endringer i atmosfærisk trykk forårsaker hodepine, noe som har negativ innvirkning på elevenes læringsevne.

Sunne klasserom

Overvåkning av inneklimaet forbedrer produktivitet, reduserer sykefravær og gir bedre energiforbruk. Skap et trygt og sunt inneklima i barnehager, skoler og på universiteter.

Productivity

Produktivitet

God luftkvalitet kan resultere i 61% forbedring i evnen til å løse kognitive oppgaver – klasserom har ofte den dårligste luftkvaliteten i hele bygningen.

Health

Helse

Sunn luft minsker overlevelsen av virus og reduserer sykefravær med 58%. Dårlig innendørs luftkvalitet og høye radonnivåer kan føre til helseplager og sykdom, inkludert kreft.

Environment

Energieffektivitet

Overvåking fjerner gjettingen når det gjelder ventilasjon, slik at du kun bruker strøm når det er nødvendig. På denne måten sparer du kostnader over ferier og i helger.

Lær hvordan Airthings har gjort en reell forskjell på skolene

Overvåk
Analyser
Tilpass
Optimaliser
Del

Full innsikt i luftkvaliteten i alle oppholdsrom

Få oversikt over alle rom, etasjer og områder. Motta automatiserte varslinger hvis forholdene endres og luftkvaliteten blir dårligere.

An Airthings dashboard with stats monitoring IAQ in different rooms

Nye og historiske data rett i hånden

Få bedre innsyn i dataene dine ved å følge med på tendenser, sammenligne nåværende verdier med tidligere målinger og identifisere hvordan aktiviteter påvirker luften.

IAQ data for a meeting room with the calendar displayed

Vis dataene dine slik du ønsker å se dem

Legg til og fjern alternativer for å tilpasse dashboardet etter dine behov. Hvis kontoen deles, kan man skreddersy preferanser per bruker.

A computer window showing how you can customize the Airthings dashboard by adding new tiles

Optimaliser luftkvaliteten og prestasjoner

Bruk aktivitetsmønstre for å bestemme de optimale tidene for bruk av bygningens ventilasjonsanlegg, vis til data i sanntid ved klager på inneklimaet eller få bekreftelse på at det er nødvendig å iverksette tiltak.

Data for the occupancy of a room so you can optimize IAQ

Distribuer IAQ-dataene dine på en enkel måte

Generer egendefinerte radon- eller IAQ-rapporter og del dem med virksomheten din, eller eksporter data som en CSV-fil for videre analyse. Ideelt hvis du må kunne legge frem beviser for å iverksette tiltak.

A computer window showing how you can generate and share reports on the Airthings dashboard

Dette måler vi

co2-sensor-atmosphere

CO2

temp-sensor-atmosphere

Temperatur

humidity-sensor-atmosphere

Luftfuktighet

radon-sensor-atmosphere

Radon

voc-sensor-atmosphere

Luftbårne kjemikalier (VOC)

sensor-icon-occupancy-atmosphere-01

Aktivitetsnivå

pressure-sensor-atmosphere

Trykk

light-sensor-atmosphere

Lys

mold-sensor-atmosphere

Muggrisiko

sensor-icon-virusrisk-atmosphere-01

Virusrisiko

Ny funksjon:

Virusrisiko-indikator

For bygg der mennesker trives, men virus ikke trives. Reduser overlevelsesraten for luftbårent virus og hindre smittespredning i bygget.

Ta kontakt med oss i dag for å forbedre læringsmiljøet der du er