Installation av din Airthings for Business-lösning

Fjärråtkomst till ditt ekosystem

Kom igång

3 mars 2022

Grattis till att ha tagit detta viktiga steg mot att leva ett hälsosammare liv.

Airthings for Business är en lösning som håller koll på kvaliteten på din inomhusluft och radonnivåerna. Du kan fatta mer hälsosamma beslut som bland annat ger ökad produktivitet, energi och motståndskraft mot sjukdomar. Minskar du din exponering för radon, så minskar du även risken för lungcancer.

Med Airthings Hub for Business får du tillgång dygnet runt till dina Airthings-enheter som övervakar inomhusluften och ger detaljerade data på din Airthings Dashboard från sensorerna.

Andas bättre, lev bättre, arbeta bättre.
Airthings-teamet

Ta kontakt

email-icon

För teknisk support eller om du har frågor eller synpunkter som inte behandlats här kan du nå oss på business-support@airthings.com eller via chatten längst ner till höger när du loggar in på ditt konto på dashboard.airthings.com.

Product-feature-icons_dark-grey_Question

Varning

Airthings Hub for Business kan endast användas tillsammans med Airthings for Business-enheter. Anslutning till Airthings-enheter för konsumenter kan påverka din prenumeration och leda till ytterligare avgifter.
Anslut INTE till andra enheter än Airthings for Business-enheter.

Klicka på det avsnitt du vill gå till

Illustrative icons_Getting Started

Kom igång

Illustrative icons_BOX

Detta får du

Illustrative icons_HUB

Specifikationer Hub for Business

Illustrative icons_Setting up

Installation

Illustrative icons_Regulatory

Gällande föreskrifter

Detta får du

Hub for Business

Product_tech_specs_Getting started 1

Airthings Hub for Business

Product_tech_specs_Getting started 2

Laddare och uttagsadaptrar

Hub-cellular-setup-simcard-cut2

eSIM/SIM-kort (förinstallerat)

Product_tech_specs_Getting started 4

Stötdämpande gummifötter

Product_tech_specs_Getting started 7

Dubbelhäftande tejp

Product_tech_specs_Getting started 5

Ethernet-kabel

Airthings-enheter

Product_tech_specs_Getting started 6

Airthings Wave Plus for Business, Wave CO2 for Business , Wave Mini for Business, View Plus for Business eller View CO2 for Business

Product_tech_specs_Getting started 8

AA-batterier (isatta)

Product_tech_specs_Getting started 7

Dubbelhäftande tejp

Specifikationer Hub for Business

Product_tech_specs_Getting started 9
Product_tech_specs_Getting started 10
Product_tech_specs_Getting started 11-1
  1. Ljusindikator
  2. Ethernet-port
  3. Strömingång
  4. Monteringsfäste

Ljusindikatorer

Product-feature-icons_dark-grey_Hub turn on

Strömförsörjning: Grön innebär att det finns ström till Hub for Business

Product-feature-icon_dark-grey_Hub cloud

Moln: Grön innebär att Hub är ansluten till molnet. Av om ingen anslutning ELLER om ingen lyckad överföring till molnet har skett under de senaste 6 minuterna

Product-feature-Icon_dark-grey_Smartlink

Airthings SmartLink: Grön när sensordata tagits emot inom de senaste 6 minuterna

Connectivity

Product-feature-icons_dark-grey_Ethernet

Ethernet

OR

Product-feature-icons_dark-grey_Cellular

Cellular LTE Cat.M1 & EGPRS(2G)

Hub Cellular Model 2820 kan användas med Ethernet-anslutning eller med inbyggt eSIM

Hub Model 2810 kan endast användas med Ethernet-anslutning

App och programvara

Product-page-ICONS_App&dashboard

Hantera ditt konto och få tillgång till dina data på dashboard.airthings.com

Protokoll

Product-feature-Icon_dark-grey_Smartlink

Airthings SmartLink, 865-868/915-928 MHz trådlös anslutning med lång räckvidd

Remote access

Product-feature-Icon_dark-grey_Long range-

Livestreaming av data till molnet och tillgängligt på dashboard.airthings.com eller via Airthings API

Strömförsörjning

Product-feature-icons_dark-grey_Power supply

100-240V AC / 50-60 Hz
Adapter till 5V DC2A

Viktig information

Regional drift

Hub kan användas inom EU, i USA/Kanada, Hong Kong, Singapore, Australien och/eller Indien.

Under installationen av Airthings for Business-kontot och när enheter läggs till måste användaren lägga till en adress för varje plats/byggnad för att ställa in rätt region för hubben. Rätt region måste väljas för att Hub for Business ska fungera i enlighet med regionala radioregler. Enheterna kan bara användas i den region som är förprogrammerad av Airthings.

Enheternas kartonger är markerade med den region de stöds inom. Etiketter med färgade prickar finns under batteriluckan och har följande betydelser: EU är blått, Nordamerika rött, Singapore och Hongkong svart, Australien gult och Indien grönt.

Anslutning och övervakning av Business-enheter

Anslut INTE dina Airthings-enheter avsedda för konsumenter till Airthings Hub for Business. Detta medför att extra avgifter tas ut för ditt Airthings for Business-abonnemang på grund av de anslutna konsumentenheterna.

Försök INTE ansluta till dina Airthings for Business-enheter via Bluetooth (t.ex. via mobiltelefonens Bluetooth). Anslut Airthings for Business-enheter till din Airthings Hub for Business via SmartLink.

Övervaka dina Airthings for Business-enheter via Airthings Dashboard på dashboard.airthings.com. Det rekommenderas inte att övervaka dina enheter med Airthings-appen på grund av fördröjning av sensordata när flera enheter är i drift.

Optimal radioräckvidd

SmartLinks radiosignal har en typisk räckvidd på mer än 50 meter eller 150 fot inomhus (Hub till sensorenhet). Signalen kan normalt tränga igenom tio gipsväggar (icke-bärande väggar) eller tre tjocka väggar eller golv.

Placera Hub for Business någonstans i mitten av det område du vill täcka. Om området är för stort eller om förhållandena inte är optimala för SmartLink-radiosignalen krävs flera hubbar. Om det finns flera hubbar kommer sensorenheterna att anslutas till närmaste hub så länge hubbarna är registrerade och installerade innan sensorenheterna installeras.

Undvik att placera enheterna nära stora metallföremål eftersom detta kommer att störa SmartLinks radiosignal. Att flytta sensorenheter närmare hubben kommer vanligtvis att förbättra signalstyrkan, men i vissa fall kan en sensorenhet vara i en lokal ”radioskugga” där enheten inte kan anslutas av hubben. Om en enhet har mindre radiosignalstyrka än väntat, försök att flytta den något för att se om signalstyrkan förbättras.

Installation

1

Aktivera konto

2

Lägg till byggnad

3

Installera Hub for Business

4

Installera enhet

5

Montera enheter

Steg 1

Aktivera ditt Airthings for Business konto

email-iconKolla efter e-postmeddelandet för Airthings for Business som skickats till din e-postadress med en inbjudan. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet för att aktivera ditt Airthings for Business-konto.

Product-feature-icons_dark-grey_Question

Observera

Airthings for Business lösningen kräver en aktiv prenumeration. Du kan inte fortsätta installationen utan att aktivera ditt konto.

Om du inte får ett e-postmeddelande med inbjudan, kontakta din Airthings-säljare.

Du kan även kontakta Airthings support på business-support@airthings.com.

Steg 2

Lägg till byggnad

a. Ange platsnamn
b. Ange platsens adress
c. Välj byggnadstyp
d. Välj ventilation
e. Välj det sammanlagda antalet våningar byggnaden har
f. Valfria fält: byggnadsår, byggnadsstorlek, byggnadshöjd och byggnadsvolym kan anges om du vill att denna information ska återspeglas i dina insiktsrapporter
g. Ange korrekt tidszon
h. Aktivera öppettiderna för byggnaden (för att kunna skapa insiktsrapporter)

Steg 3

Installera Hub for Business

Product_tech_specs_Mount device 1
Product_tech_specs_mount device 2-1
Product_tech_specs_mount device 3-1

Serienummer och enhets-ID finns på baksidan av enheten efter att monteringsfästet har tagits bort

1. Registrera din hubb

a. Logga in på dashboard.airthings.com med ditt nyligen aktiverade konto

b. Ta bort monteringsfästet på baksidan av Hub for Business genom att lyfta upp det försiktigt och dra ut det.

c. Leta reda på det serienummer och enhets-ID som finns på enhetens baksida

d. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till och registrera din Hub for Business

2. Starta Hub for Business


Alternativ A - Använda Ethernet

a. Registrera Hub for Business. Hub for Business måste registreras på ett Airthings-konto innan den kan anslutas.

b. Anslut Hub for Business till din Ethernet-kabel. Den ena änden av kabeln till Hub for Business-porten, den andra till Ethernet-uttaget

c. Anslut Hub for Business till eluttaget

d. Vänta tills firmware-uppgraderingen för Hub for Business är klar. Detta kan ta 10–70 minuter. Om du registrerar Hub for Business först (enligt anvisningarna i avsnitt 1) kan detta bidra till att minska väntetiden.

Product-feature-icons_dark-grey_question_mark

Fråga

Var ska jag placera Hub for Business?

Placera Hub for Business någonstans i mitten av det område där du vill mäta luftkvaliteten. Placera ut och installera upp till 30 Airthings for Business-enheter grupperade runt Hub for Business. För varje Hub for Business ska du fullfölja installation av Airthings for Business-enheter inom räckvidden, innan du går vidare till nästa Hub for Business.

Product-feature-icons_dark-grey_Question

Observera

Hub for Business kan inte anslutas till några enheter innan den har registrerats. Se till att du registrerar Hub for Business på ditt Airthings-konto på dashboard.airthings.com. Via Hub for Business görs en registreringskontroll vid start. För att undvika problem ska du därför registrera enheten innan du startar upp Hub for Business .

Alternativ B - Använda mobilanslutning

a. Registrera Hub for Business. Hub for Business måste registreras på ett Airthings-konto innan den kan anslutas.

b. Anslut Hub for Business till eluttaget. Ett eSIM/SIM-kort sitter redan i Hub for Business och är redo att användas.

c. Vänta tills firmware-uppgraderingen för Hub for Business är klar. Detta kan ta 10–70 minuter. Om du registrerar Hub for Business först (enligt anvisningarna i avsnitt 1) kan detta bidra till att minska väntetiden.

Product-feature-icons_dark-grey_Notes

Tänk på

Hub for Business modell 2810 kan endast användas med Ethernet-anslutning.

Hub Cellular modell 2820 kan användas med Ethernet-anslutning eller med inbyggt eSIM (SIM-kortplatsen ska vara tom). Hub for Business fungerar bara med sitt inbyggda eSIM (eller SIM-kortet) som tillhandahålls av Airthings.

Hub for Business modellnamn och nummer kan ses på enhetens baksida efter att monteringsfästet tagits bort.

Steg 4

Installera din enhet

a. Logga in på dashboard.airthings.com

b. Leta reda på det serienummer och enhets-ID som finns på enhetens baksida bakom monteringsfästet.

c Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till och registrera din enhet.

d. Ta med enheten till det rum du vill övervaka och låt batterifliken fortfarande vara isatt.

e. Ta bort monteringsfästet på enhetens baksida.

f. Dra bort batterifliken för att ge enheten ström. Enheten kommer att ansluta till närmaste Hub for Business. Om enheten flyttas till ett annat rum, sätt i batterierna igen för att återansluta till närmaste Hub for Business.

Product-feature-icons_dark-grey_question_mark

Fråga

Var ska jag placera enheten?

Placera enheten i det område där du vill mäta luftkvaliteten och inom räckvidden för radiolänken för Hub for Business.

Se "Optimal radioräckvidd" för mer information. Montera inte dina enheter permanent förrän det är kontrollerat att radiolänken till enheten har bra räckvidd.

Så här konfigurerar du flera Hub for Business-enheter

Upprepa  steg 2 

Så här konfigurerar du flera enheter

Upprepa  steg 3 

Product-feature-icons_dark-grey_Troubleshooting

Felsökning

Jag hittar inte min enhet på kontrollpanelen

De enheter som inte syns är troligen utanför räckvidden för Hub for Business. Observera att en Hub for Business kan ansluta till maximalt 30 enheter. Om en Hub for Business har mer än 30 Wave-enheter kan det ta upp till 4 timmar för övriga enheter att hitta och ansluta till en annan Hub inom radioräckvidden.

Vad betyder radiostaplarna?

Du kan kontrollera radiosignalstyrkan för varje enhet via Dashboarden. Visas inga staplar behöver signalen förbättras. Med en eller två staplar kan du ibland missa vissa sensordata. Om du ser att det saknas data och vill förbättra prestandan kan du flytta enheten närmare Hub for Business eller komplettera med ytterligare en Hub for Business.

Product-feature-icons_dark-grey_Notes

Tänk på

En SmartLink kommer att upprättas mellan en uppstartad Wave-enhet och en närliggande uppstartad Hub for Business. Det tar normalt upp till 20 minuter att ansluta en enhet till en Hub-enhet.

Det tar dessutom 5–10 minuter innan sensordata från enheten blir tillgängliga på Airthings Dashboard.

Om du registrerar Wave-enheter med din dator går du till fliken "Enheter" där du kan hitta din nyligen tillagda enhet och läsa sensordata.

Wave-enheter uppgraderas sömlöst i bakgrunden och du behöver inte vidta några åtgärder under den här processen.

Efter att du har placerat ut din enhet ska du låta det gå sju dagar för att möjliggöra datakalibrering av luftkvalitetssensorer för inomhusluften såsom radon, VOC och CO 2 .

Product-feature-icons_dark-grey_Question

Varning

Hub for Business fungerar bara med Airthings for Business-enheter. Anslutning till Airthings-enheter för konsumenter kan påverka din prenumeration och leda till ytterligare avgifter.

Anslut INTE till andra enheter än Airthings for Business-enheter.

Steg 5

Montera enheter

När det är bekräftat att enheten har en bra radioräckvidd till Hub for Business kan du montera enheten permanent.

Dina enheter ska vara väggmonterade 150–170 cm ovanför golvet. Montera enheten minst 1 meter från ytterväggar, dörrar, luftintag/utsug, mekaniska fläktar, värmare eller någon annan källa som avger betydande värme eller kyla. Enheterna ska inte monteras i taket.

Använd den medföljande dubbelsidiga tejpen för tillfälliga installationer. För permanenta installationer rekommenderar vi att du använder skruv för väggmontering. Säkerställ att det inte finns någon risk för att enheten ska falla på någon eller något och därmed orsaka skada.

Airthings tar inget ansvar för enheter som har installerats felaktigt.

Product_tech_specs_Getting started 7

Dubbelhäftande tejp

Product_tech_specs_mount device 2

Skruv (medföljer ej)

Product_tech_specs_mount device 3

Bordsstativ (endast Wave Mini for Business)