User Manual

Version 5

3 October 2022

Wave Mini

Smart innendørs luftkvalitetsmåler

Gratulerer med kjøpet av Wave Mini – en kompakt, diskret og allsidig innendørs luftkvalitetsmåler. 

De integrerte sensorene for temperatur og relativ luftfuktighet lar deg følge med på disse nøkkelaspektene ved et områdes omgivelseskomfort. 

Wave Mini gir også en indikasjon på totale luftbårne kjemikalier (flyktige organiske forbindelser, eller VOC-er) som finnes i luften. Dette betyr at målingen angir den totale konsentrasjonen av alle VOC-er i luften, ikke individuelle VOC-er, uttrykt i deler per milliard (ppb). Det finnes utallige kilder til VOC, hvorav mange generelt sett er ufarlige. Avhengig av en persons følsomhet, nivået og varigheten av eksponeringen, kan imidlertid noen VOC-er forårsake symptomer som varierer fra øye-, nese- og halsirritasjon til hodepine, svimmelhet og til og med kvalme. Noen av de vanlige VOC-ene som Wave Mini vil oppdage inkluderer de som slippes ut av maling, malingsfjernere og løsemidler, aerosolsprayer, husholdningsrengjøringsprodukter og desinfeksjonsmidler, luftfriskere, rensede klær og til og med nye tepper eller polstrede møbler. Faktisk kan til og med vanlige og naturlige aktiviteter føre til at VOC-nivåene øker, slikt som å lage mat eller åpne en flaske vin – selv kroppslukt kan øke VOC-nivåene! Wave Mini hjelper deg med å undersøke og identifisere hva som påvirker luftkvaliteten i hjemmet ditt, slik at du kan ta grep for å gjøre det så sunt som mulig.

Wave Mini integrerer også en fjerde virtuell sensor som kan beregne risikoen for vekst av muggsopp. Muggsporer er alltid til stede til en viss grad i luften vi puster inn – det Wave Mini tar sikte på å gjøre, er å varsle deg når forholdene er ideelle for at muggsoppen skal begynne å vokse på overflater i et område. Den estimerer muggvekstrisikoen basert på målinger av temperatur og luftfuktighet. Selv om den ikke oppdager om det er muggsopp tilstede, indikerer den i hvilken grad forholdene er gunstige for muggvekst. Når temperatur- og luftfuktighetsverdiene faller sammen for å indikere ideelle forhold for muggvekst, rapporterer Wave Mini en høyere risiko, slik at du kan iverksette tiltak for å minimere risikoen. Hvis du ønsker å bruke Wave Mini spesifikt for å indikere muggrisiko, følger du de spesielle instruksjonene angående plasseringen av måleren. Disse er beskrevet senere i denne håndboken.

Pust bedre. Lev bedre.

Airthings-teamet

Dette følger med i esken

Boksen inneholder:

 • Wave Mini (ferdigmontert)
 • Festbart stativ (for plassering på en overflate)
 • 3 AA alkaliske batterier (allerede installert)
 • Hurtigstartveiledning
 • Veiledning med forskriftsinformasjon

 

Wave Mini kommer ferdigmontert. Du trenger bare å ta av bakplaten, og deretter fjerne trekktappen slik at batteriene gir strøm til måleren. Til slutt fester du bakplaten igjen, og du er klar til å plassere Wave Mini der du vil at den skal gjøre jobben for deg. Hvis du vil plassere den på et nattbord, bord eller en annen flat overflate, kobler du stativet til bakplaten. Se Trinn 4 nedenfor for tips om hvor du best plasserer måleren.

OM WAVE Mini

EN-Airthings Wave Mini – Produktspesifikasjoner – Tekniske detaljer – EN-1

Hvis du planlegger å montere enheten på en vegg eller et tak, fungerer bakplaten som en monteringsplate. Pass på at du bruker en skrue som er best egnet for veggens materiale. Når platen er festet til veggen, gjør magnetene på platen og enheten det enkelt å montere måleren.

OM SENSORENE OG TERSKLENE

Wave Mini inneholder tre sensorer – én som måler nivåer av VOC i luften og to andre som sporer temperatur og luftfuktighet.  Wave Mini tilbyr også en virtuell sensor som indikerer at forholdene er gunstige for vekst av muggsopp. For å innhente de mest nøyaktige avlesningene, krever noen sensorer en kalibreringsperiode.

SENSORNAVN OG INFO

TERSKLER

SENSORKONFIGURASJONSPERIODE

voc-icon-1

VOC-er (eller TVOC-er)

Metalloksid halvledersensor (MOS)

 • > 2000 ppb
 • >  250 og 2000
 • <  250

 

 

 

7 dager på samme sted 1

Sensoren må kalibreres til rommets miljø.

humidity-icon-1

Relativ luftfuktighet

 • > 70 %
 • mellom 60 % og 70 %
 • mellom 30 % og 60 %
 • mellom 25 % og 30 %
 • <25 %

 

 

5 minutter

5_Temperature

Temperatur

°F

 • > 77 °
 • > 64 ° og 77 °
 • < 64 °

 

 

°C

 • > 25 °
 • > 18 ° og 25 °
 • <  18 °

 5 minutter

 

mold-icon-yellow

Muggrisiko

Virtuell sensor som indikerer om forholdene er gunstige for muggvekst

Risikoskala (1–10)

 • >  5
 • >  3 og 5
 • <  3

 

 

 

2 dager

1 During the 7-day calibration period, values may fluctuate erratically as the sensor adjusts. This is expected behavior so don't be alarmed.

KONFIGURERE WAVE MINI

Trinn 1 – Last ned Airthings-appen, og opprett kontoen din

Last ned Airthings-appen fra Apple App Store eller Google Play Store, og opprett en konto. Hvis du allerede har en Airthings-konto, er det flott! Du trenger bare å legge til din nye Wave-måleren i den.

For Android-brukere: Hvorfor må du aktivere plasseringstillatelse for Airthings-appen? Wave Mini kobles til smarttelefonen din gjennom Bluetooth LE. Google Android krever at plasseringstillatelse er aktivert for å kunne bruke Bluetooth LE. Dette er ikke et Airthings-krav, og vi samler heller ikke inn eller lagrer posisjonsdataene dine uten din eksplisitte tillatelse. Trenger du mer informasjon?  Les mer her.

Trinn 2 – Aktiver måleren og legg den til i Airthings-kontoen din

Pakk ut monitoren, og fjern trekktappen fra batteriet på innsiden. Den er nå aktivert og klar til å begynne overvåkingen! Åpne Airthings-appen, og logg på kontoen din. Følg instruksjonene i appen for å finne og koble til enheten.

Merk: Sørg for at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen din, ellers finner den ikke måleren!

Når du har lagt til din nye Wave Mini på kontoen, kan du bli bedt om å oppdatere fastvaren. I så fall anbefaler vi at du bruker noen minutter på å gjøre det. 

Trinn 3 – Koble Wave-måleren til en eksisterende Airthings hub 

Hvis du ikke allerede har en Airthings Hub eller en måler i View-serien konfigurert som hub, bør du hoppe over dette trinnet og gå videre til trinn 4.

Når Wave har blitt lagt til i Airthings-kontoen din, kan du koble den til Airthings hub-enheten din. 

Merk: Hvis du vil bruke måleren i View-serien som hub, sørg for at den er koblet til en strømforsyning. Den vil ikke fungere som en hub med mindre den er koblet til.

For å koble din nye Wave-måler til hub-enheten, klikker du ganske enkelt på koblingsikonet øverst til høyre på Wave-målerenheten og følger trinnene. Du må være innenfor Bluetooth-rekkevidden til måleren i løpet av denne prosessen, og det kan ta alt fra 15 minutter til én time før tilkoblingen er opprettet. Når tilkoblingen er etablert, vil du se en signalstyrkeindikator tilknyttet Wave-måleren.

Trinn 4 – Plasser måleren der du trenger den

Hvor du plasserer måleren avhenger av hvordan du ønsker å bruke den: som en muggrisikoindikator eller for å overvåke områdets generelle luftkvalitet.

Hvordan bruke Wave Mini som en muggrisikoindikator

Muggsporer finnes alltid til en viss grad i luften vi puster.  Wave Mini overvåker temperatur- og luftfuktighetsnivåene over tid, slik at den kan varsle deg når forholdene er ideelle for at muggsopp kan begynne å vokse på overflater i et område. Det finnes mange typer muggsopp, og de fleste av dem kan vokse i et bredt spekter av temperaturer og fuktighetsnivåer. Når det er sagt, for å minimere potensialet for muggvekst, anbefaler EPA å holde nivået av relativ luftfuktighet under 60 %.  For best resultat, plasser Wave Mini så nært området der du mistenker at muggsopp kan begynne å vokse. 

Det er noen vanlige steder i et hjem der muggsopp sannsynligvis kan vokse under de rette forholdene:

 • Rom med kalde vegger som vender ut og/eller dårlig isolasjon
 • Rom med dårlig utlufting
 • Kjellere og loft
 • Baderom 
 • Garasjer og boder 
 • Kryperom

 

Innenfor et område bør måleren plasseres så nært stedet der det er mest sannsynlig at muggsopp kan vokse. Disse kan omfatte:

 • Ved siden av en vegg eller i en vinduskarm
 • Under eller bak møbler
 • Mot gulvet på yttervegger
 • Inntil yttervegg i kjeller
 • Bak en tilgangsdør (som for eksempel en inspeksjonsluke under et badekar)

 

Det siste vi har å si om muggrisikoindikasjon, er at vi ønsker å uttrykke eksplisitt hva Mini ikke gjør:

 • Den oppdager ikke muggsporer i luften.
 • Den oppdager ikke muggrisiko grunnet høy luftfuktighet i konstruksjoner (som lekkasjer i taket, oversvømmelse i vegger eller feilaktig konstruksjon).
 • Den estimerer ikke muggrisiko i områder mer enn 40 cm fra enheten (derfor er ikke midten av rommet riktig plassering).

 

Bruke Wave Mini for å indikere luftkvalitet innendørs

Som måler av innendørs luftkvalitet, informerer Wave Mini deg om de endrede konsentrasjonene av luftbårne kjemikalier i luften i et rom. Når nivåene av VOC øker, bør du reflektere over enhver aktivitet som kan ha utløst endringen. For eksempel bruk av stearinlys, spray, rengjøringsmidler, matlaging og så videre. På denne måten kan du begynne å bedre forstå hva som påvirker innendørs luftkvalitet og ta skritt for å minimere irriterende kjemiske forurensninger og holde luften sunn. 

Her er noen tips for å plassere Wave Mini for overvåking av luftkvalitet:

 • Plasser aldri enheten utendørs – Wave er kun designet for innendørs bruk og komponentene kan få ugjenopprettelig skade.
 • Hold enheten minst 1 meter fra vinduer, dører og ventiler som kan forstyrre nøyaktigheten av avlesningene for luften i rommet.
 • Prøv å plassere enheten i gjennomsnittlig "pustehøyde" i rommet for å ta de mest relevante målingene. For et soverom vil dette være i putehøyde.
 • Hvis dette er på en bordplate eller annen overflate, sørg for at overflaten er stabil og at måleren er plassert der det ikke er sannsynlig at den blir tuklet med, flyttet eller slått i bakken.
 • For å bruke bølgefunksjonen for raske kontroller, sørg for at du kan vinke innenfor 25 cm fra målerens forside.

 

For best resultat bør du la måleren stå på samme sted på lang sikt. Hvis du ønsker å bruke Mini i et helt nytt rom eller område, se instruksjonene i Flytte måleren til et nytt sted (endre navn på en måler).

Trinn 5 – Kalibrer og vedlikehold måleren

Temperatur- og fuktighetssensorene i Wave Mini vil gi nøyaktige målinger nesten umiddelbart og krever egentlig ikke en kalibreringstid. 

VOC-sensoren krever imidlertid omtrent syv dager, slik at den kan akklimatisere seg til lokalmiljøet og lage et utgangspunkt for fremtidige målinger.


For å vedlikeholde enheten din, tørk ganske enkelt av den forsiktig med en tørr klut, for å forhindre at den samler støv og hindrer dens evne til å overvåke luften på riktig vis. Måleren bør eksponeres for frisk luft omtrent hver uke, slik at den kan opprettholde et riktig utgangspunkt. Dette bør skje naturlig i et godt ventilert område.

Airthings-appen indikerer gjenværende batteristrøm for hver måler på kontoen din, slik at du er klar over når det er på tide å bytte batterier. For lengre levetid og optimal ytelse anbefaler vi ikke-oppladbare, alkaliske batterier.

Merk: Når du bytter målerens batterier, kan det ta opptil 1 time før den gjenværende batteristrømmen gjenspeiles nøyaktig i Airthings-appen.

BRUKE WAVE MINI

Airthings-appen er hvor du vil samhandle mest med Wave Mini. Med mindre Wave-måleren din er tilkoblet en Airthings-hub, må du ha Bluetooth aktivert på smarttelefonen og være innenfor Bluetooth-rekkevidde når du sjekker luftkvalitetsdataene dine. 

Hurtigsjekk av gjeldende målinger

Wave Mini er utstyrt med en bevegelsessensor bak frontplaten, slik at når du vifter med hånden foran den lyser et fargekodet signal for å gi deg en indikasjon på den generelle luftkvaliteten. Fargen bestemmes av gjeldende avlesninger for hver sensor, unntatt temperatur:

grønt punkt   Luftkvaliteten er god

Gjeldende avlesning for hver sensorene er innenfor de normale, sunne områdene.

gult punkt   Luftkvaliteten er ok

Minst én av sensorene registrerer en avlesning som er innenfor middels verdiområde.

rødt punkt  Luftkvaliteten er dårlig

Minst én av sensorene registrerer en avlesning som er innenfor dårlig verdiområde. 
I tilfelle risiko for muggsopp, bør du inspisere området rundt måleren nøye for å sikre at det ikke er muggsopp tilstede. Det kan være lurt å vurdere å forbedre ventilasjonen eller utføre tiltak for å redusere fuktighetsnivået i området.

For å få tilgang til detaljerte avlesninger, åpner du Airthings-appen.

Forstå VOC-avlesningene og hva du skal gjøre med dem

Det er mange forskjellige kilder til VOC, inkludert oss selv! Til og med pust og andre kroppsdufter kan påvirke VOC-nivået. VOC som finnes i luften endres konstant, så bortsett fra den praktiske grønne, gule og røde skalaen, hvordan skal vi forstå dem? Og når bør vi gjøre noe med dem? 

Tenk på Wave Mini som det kraftigste verktøyet som er tilgjengelig for en VOC-detektiv. Når du ser VOC-ene gå opp og ned, og bruker dashbordet til å finne trender, kan du finne årsaken ved å knytte periodene med høye VOC-er til aktiviteter som kan ha utløst dem. For eksempel matlaging, bruk av duftende romspray eller brenning av stearinlys, komme hjem med nyrensede klær, sove, rengjøre og så videre. Når det gjelder vanlige aktiviteter som å sove og lage mat, kan du utføre tiltak for å forbedre ventilasjonen i løpet av disse aktivitetene for å redusere VOC-ene som samler seg der du er. Bruk ventilasjonshetten, eller la et vindu stå åpent. Mer skadelige VOC-er kan komme fra kjemikalier til rengjøringsprodukter, rensede tekstiler, sigarettrøyk, e-sigaretter, nye møbler og mer. Hvis du identifiserer noen av disse som årsaken, kan du utføre spesifikke tiltak for å redusere VOC-ene i luften du puster inn.

Her er noen hjelpeartikler der du kan lære mer.

Rekalibrering av VOC-sensoren

VOC-sensoren i Wave-måleren rekalibrerer seg selv hele tiden. Den gjør dette ved å bruke det laveste VOC-nivået målt i løpet av de siste 7 dagene og bruke det som et utgangspunkt for "ren" luft. Hvis du oppbevarer Mini i et godt ventilert rom eller på et område der måleren utsettes for frisk luft minst én gang i uken, vil VOC-sensoren holde seg godt kalibrert for området. Men hvis det er en vedvarende kilde til VOC tilstede i rommet over flere dager, vil sensoren lage et nytt utgangspunkt som kan være villedende. Det vil bruke et høyere nivå av VOC som "ren" luft enn det som er normalt for området. 

Hvis du noen gang er i tvil, eller hvis du vet at rommet har hatt vedvarende og uvanlig høye nivåer av VOC i flere dager, kan du kalibrere det på nytt. Bare flytt måleren til et annet område innendørs hvor den utsettes for frisk luft i ca. 10 minutter. Deretter kan du returnere den til den vanlige plasseringen. Ved å gjøre dette tvinger du sensoren til å tilbakestille utgangspunktet til en mer nøyaktig verdi.

Se på trender over tid

Åpne Airthings-appen. Hovedsiden viser enhetene som er sammenkoblet med kontoen din. Velg enheten med målingene du vil analysere. Enhetssiden gir et øyeblikksbilde av gjeldende luftkvalitetsverdier. Klikk på en sensorverdi for å se trendene over tid i en linjegraf.  Du kan se trendene i en graf over forhåndsinnstilte tidsperioder og vise gjennomsnittsverdien for den valgte perioden.

Administrere varsler

Du kan motta varsler på telefonen din når en terskel krysses og en avlesning oppdages innenfor en "rød" sone. For å slå varsler på og av, bruk innstillingene for måleren i Airthings-appen. 

Du vil kun motta varsler når du er innenfor Bluetooth-rekkevidden til Wave-måleren. Hvis din derimot Wave er aktivert for ekstern tilgang via en Airthings hub-enhet, vil du motta varsler når en terskel er nådd – uansett hvor du er.

Flytte måleren til et nytt sted

Etter å ha overvåket luften i ett område i en stund, kan det være lurt å flytte måleren for å forstå hva som er i luften i et annet område i hjemmet ditt.  Det er flere måter du kan gjøre dette på, og du kan få mer informasjon i hjelpesenteret vårt.

Bytte batteriene

De tre AA-batteriene bør holde Wave Mini i drift i over 24 måneder, men du må til slutt bytte dem. Airthings-appen indikerer gjenværende batteristrøm slik at du er klar over når det er på tide å bytte dem. Vi anbefaler å bruke ikke-oppladbare alkaliske batterier. Når du bytter batterier, kan det ta opptil én time før batteriladenivået oppdateres i appen. Men ikke bekymre deg, måleren vil begynne å ta avlesningene så snart de nye batteriene er satt inn.

Når du tar ut de gamle batteriene, starter alle sensorene automatisk på nytt. Dette betyr at VOC-sensoren må kalibreres på nytt i løpet av de første 7 dagene, så det vil kanskje vises noen uregelmessige målinger. Men etter 7 dager vil sensoren rapportere pålitelig informasjon om VOC-nivåene.

FEILSØKING

De vanligste problemene kundene opplever er relatert til tilkobling og synkronisering. Før vi går til feilsøkingsveiledningen vår, la oss forklare hvordan tilkobling fungerer med Wave-måleren.

Om tilkobling og synkronisering av Wave-måleren

Wave-måleren din er ikke aktivert for direkte WiFi-tilkobling. Så hvordan sender den avlesningene til kontoen din i skyen? Den gjør dette ved å bruke Bluetooth Low Energy (BLE) for å synkronisere dataene den samler inn med Airthings-appen på smarttelefonen din. Siden den kun kan synkroniseres med appen når smarttelefonen din er innenfor Bluetooth-rekkevidde, vil du kun kunne lese strømmålinger i appen når du er innenfor målerens rekkevidde. Måleren samler selv alle avlesningene og lagrer dem i det lokale minnet i opptil 80 dager. Hver gang den synkroniseres med appen, laster den opp alle målingene som er tatt siden forrige gang den synkroniserte. Disse målingene sendes via telefonen din til kontoen din i skyen. Dette lar deg vedlikeholde og konsultere hele historikken for sensoravlesningene over tid.

Om tilkobling og synkronisering med en Airthings hub-enhet 

Wave-måleren din kan aktiveres for ekstern tilgang slik at appen din viser deg de siste målingene fra måleren uansett hvor du er. Hvordan? Ved å bruke en Airthings hub-enhet. En hub-enhet er en som kobles direkte til hjemmets Internett-nettverk, og bruker SmartLink*  for å koble til Airthings Wave-målere i hjemmet ditt. Wave-målere sender avlesningene sine kontinuerlig til hub-enheten over SmartLink, og hub-enheten sender dataene til kontoen din i skyen. Deretter, uansett hvor du er, kan du åpne Airthings-appen og sjekke gjeldende målinger tatt av hjemmets målere.

Andre fordeler med å være hub-tilkoblet er å bruke talekommandoer lettere med hjemmets Amazon Alexa-- eller Google Assistant-enheter, eller å bruke IFTTT-appleter som integrerer Airthings' luftkvalitetsavlesninger med hjemmets smartplugger, luftrensere, luftfuktere og så videre . I tillegg, når en hub aktiverer din Wave-måler for ekstern tilgang, vil du motta alle konfigurerte varsler når og hvor som helst, og ikke bare når du er innenfor målerens Bluetooth-rekkevidde.

Men hva er Airthings hub-enheter? Den ene er den passende navngitte Airthings Hub som ganske enkelt fungerer som en kobling mellom Wave-målere og hjemmets Internett-nettverk. Den andre typen hub er en av våre tre målere i View-serien. Disse målerne inneholder forskjellige sett med sensorer for å ta sine egne målinger på et område i hjemmet ditt og kan samtidig brukes som Airthings-huber for å koble Wave-målerne dine til kontoen din i skyen.

*Airthings SmartLink er en form for langdistanse trådløs kommunikasjon, utviklet av Airthings. Den er basert på Sub-1 Ghz kommunikasjonsprotokollen og er designet for lavt strømforbruk og lang rekkevidde, med robuste tilkoblinger på opptil ca. 100 m.

Generelle feilsøkingstips

Når du opplever problemer med Airthings-appen eller en måler, er det noen grunnleggende ting du alltid bør sjekke først:

 • Har måleren falt i gulvet nylig? Dessverre er ikke målerne designet for å være robuste, og sensorene inni er ganske ømfintlige. Hvis du mister måleren eller den blir utsatt for en støt, kan dette føre til feil i avlesningene eller målerens generelle drift.
 • Kjører du den nyeste versjonen av Airthings-appen og har du den nyeste fastvaren installert?  
 • Er batteriene tomme eller i ferd med å gå tom? Du kan se målerens batterinivå i appen fra forrige gang den synkroniserte. 

Når du bruker en Wave-måler uten en Airthings-hub

Etter å ha fulgt de generelle feilsøkingstipsene ovenfor, kan det hende du fortsatt opplever et problem.  Her er noen vanlige problemer og hva du bør gjøre hvis du ikke bruker en Airthings hub-enhet med Wave-måleren.

Appen min kobler seg ikke til Wave-måleren

  • Sørg for at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen og at du er innenfor Bluetooth-rekkevidde på 2–5 meter fra måleren.

  • (Kun Android) Sørg for at posisjonstjenester er aktivert for Airthings-appen, slik det kreves av Google Android for å bruke Bluetooth LE.

Appen min synkroniserer ikke med Wave-måleren min mens den kjører i bakgrunnen

  • Påse at appen din faktisk kjører i bakgrunnen. Kontroller smarttelefonens app-administrasjonsinnstillinger for Airthings-appen.

  • Synkronisering kan kun skje når du er innenfor Bluetooth-rekkevidden til måleren (2–5 m). 

Fargeindikatoren lyser ikke når jeg vifter med hånden over den

  • Det er sannsynligvis på tide å bytte batteriene. 

  • Forsøk først å synkronisere måleren med appen, og bytt deretter batteriene. Husk å bruke alkaliske, ikke-oppladbare batterier.

 

Når du bruker en Wave-måler med en Airthings-hub

Etter å ha fulgt de generelle feilsøkingstipsene ovenfor, kan det hende du fortsatt opplever et problem. Her er noen vanlige problemer og hva du bør gjøre hvis du bruker en Airthings hub-enhet med Wave-måleren.

 • Hvis du bruker en Airthings Hub, kan du finne fullstendig informasjon i Hub-konfigurasjonsveiledningen.
 • Hvis du bruker en måler i View-serien som hub, sørg for at den er koblet til et strømuttak. Målere i View-serien aktiveres som huber kun når de er koblet til.

 

Jeg har konfigurert Airthings hub-enheten min, men jeg kan ikke se Wave-måleren for å koble den til huben

Bluetooth kreves for å koble Wave-måleren til hub-enheten.

  • Sørg for at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen og at du er innenfor Bluetooth-rekkevidde på 2–5 meter fra måleren.

  • (Kun Android) Sørg for at posisjonstjenester er aktivert for Airthings-appen, slik det kreves av Google Android for å bruke Bluetooth LE.

  • Gå ut av Koble til enheter-skjermbildet og gå inn på nytt for å se om Wave-måleren dukker opp.

 

Når Wave er tilknyttet huben, vil Bluetooth bli deaktivert på Wave-måleren (for å redusere strømforbruket).

Jeg har koblet Wave-måleren min til huben, men jeg ser ikke oppdaterte målinger fra den måleren i appen

  • Det er mulig at tilkoblingsprosessen ikke ble fullført. Du kan også prøve å lukke appen og åpne den igjen.

  • Kontroller at Airthings hub-enheten er slått på og at Internett-tjenesten hjemme fungerer som den skal.

 

TRENGER DU MER HJELP?

Dersom du fremdeles har problemer og du har fulgt feilsøkingsveiledningen ovenfor, er det alltid en god idé å søke i hjelpesenteret vårt der vi svarer på vanlige spørsmål om hvordan Airthings-målere fungerer og hva du skal gjøre når noe går galt. Hvis du ikke finner hjelpen du trenger der, kan du kontakte vårt kundesuksessteam på følgende måter:

Nettchat i sanntid:

Representantene våre er tilgjengelige på airthings.com chatbot 18 timer i døgnet, mandag til fredag.

E-postadresse: 

Send en e-post til teamet vårt på support@airthings.com, så svarer vi deg innen 24 arbeidstimer. Legg ved bilder eller skjermbilder som kan hjelpe til med å beskrive problemet. Du bør også inkludere målerens serienummer som du kan finne inne i enheten ved å fjerne bakplaten. Til slutt, bekreft også e-postadressen knyttet til Airthings-kontoen din i tilfelle du sender e-posten fra en annen adresse.

APPENDIKS – GENERELLE SPESIFIKASJONER OG SENSORNØYAKTIGHET

Operativt miljø

Wave Mini er utformet for å fungere innendørs, vekk fra tungt støv og direkte sollys og under følgende omgivelsesforhold:

 • Temperatur: 4 °C til 40 °C
 • Luftfuktighet: Under 85 %

Produktdetaljer

 • Vekt: 135 gram inkludert batterier
 • Dimensjoner: 80 mm diameter x 25 mm høyde
 • Strøm: 3 AA-batterier
 • Tilkobling: Bluetooth Low Energy & Airthings SmartLink

Sensornøyaktighet 

VOCs

Metalloksid halvledersensor (MOS)

Måleområde: 0-10 000 ppb

Relativ luftfuktighet

Nøyaktighet: ±3 % RH ved 25 °C innenfor 20–80 % RH

 

Temperatur

Nøyaktighet: ±0,9 °F ved 77 °F og ±1,8 °F fra 32–140 °F 

Nøyaktighet: ±0,5 °C ved 25 °C og ±1 °C fra 0–60 °C