Dette måler vi: temperaturen i bygninger

Marie Bannister
oktober 27, 2021

Hvor varmt eller kaldt et rom føles, kan føre til diskusjoner på enhver arbeidsplass.

Ekstreme temperaturer påvirker velværet og produktiviteten og reduserer dermed konsentrasjonen og ytelsen på jobb. Oppvarming og klimaanlegg har også stor innvirkning på energiforbruk, noe som påvirker virksomhetens driftskostnader. Ettersom folk tilbringer omtrent 90 % av tiden sin innendørs1, er overvåking av temperatur avgjørende i næringsbygg som skoler og kontorer.temperatur kontor

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us 

INNHOLD

Hva er fordelene med å overvåke temperaturen i bygninger?

Overvåking av temperatur gjør det enklere å sette de optimale gradene for produktivitet, velvære og leietakeres eller ansattes trivsel. Det gir også økt kontroll over energikostnader, med data som gjør at du kan effektivisere bruken av oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC).

En studie fra Cornell University2 viste at ved å stille inn den optimale temperaturen, kunne de:

 • redusere feil gjort av ansatte med 44 %
 • redusere energiforbruket (ved redusert kjøling). 
 • øke produksjonen/effektiviteten med 150 %.
 • Spar 18 NOK per ansatt i tapt produktivitet.Fra-kontoransvarlig-til-kontorets-helt-med-overvåking-av-innendørs-luftkvalitet-overskrift-1
Want to book a demo or expand your current setup? Contact us 

 

Hvorfor bør man overvåke temperaturen i bygninger?

Driftsledere blir ofte oversvømmet av motstridende beskjeder. Det er «for varmt i andre etasje», men samtidig er det «trekk i andre etasje». Det kan være ganske forvirrende. Ved å overvåke har du støtte for arbeidsordrer og forespørsler.

Dessuten kan for høye eller for lave temperaturer på kontorer og i klasserom føre til uønskede virkninger i bygningen selv og på menneskene som oppholder seg i den. Driftskostnadene øker også. Her er grunnene til at temperaturen bør overvåkes i næringsbygg.

 • Økt tilfredshet for de som oppholder seg i bygningen:

  Bærekraftgrafikk-Personer_Ansatte Helse, sikkerhet og velværeEt behagelig inneklima er en av de viktigste forutsetningene for trivselen i et bygg, da spesielt på kontorer.

  Dette bekreftes av en undersøkelse av 16 kontorbygg i Tyskland. Undersøkelsen viste at graden av kontroll  personene hadde over inneklimaet, sterkt påvirket trivselen deres. 12 Overvåking av temperaturen innendørs gjør at folk forlater et rom blide og fornøyde i stedet for å klage over at det føltes for kaldt eller for varmt.
 • Bedre ytelse og produktivitet:

  Bærekraftgrafikk_PersonerTemperatur er en viktig faktor for evnen vår til å konsentrere oss og prestere både på kontoret og på skolen.

  Faktisk har en studie vist at ved å redusere temperaturen i klasserommet på sensommeren fra 25 °C til 20 °C forbedres elevenes prestasjoner betydelig.3 Tilsvarende viste en annen studie at ytelsen på kontoret ble redusert med 15 % når temperaturen økte fra 24,8 til 26 °C.4
  Overvåking av temperaturen innendørs ser ut til å være viktig i alle næringsbygg for å sikre best mulig produktivitet og konsentrasjon.

 • Høyere energieffektivitet:

  Bærekraftgrafikk-Planet_Plastikk og resirkuleringsprosjekterBortsett fra å redusere produktiviteten, kan for høye temperaturer innendørs også føre til ekstra kostnader for driftsledere.

  En studie anslår faktisk at ved å holde temperaturen på kontoret innenfor det optimale området, kan du årlig spare rundt 2700 NOK per ansatt. 5

  Termostater som ikke er plassert på en sentral plass eller som er i nærheten av kilder til trekk eller varme, eller i direkte sollys, gir kanskje ikke de mest nøyaktige temperaturavlesningene. Ved å overvåke temperaturen med egnede sensorer over tid, kan du få full kontroll over oppvarmingen og energiforbruket.
 • Reduksjon av astmaanfall og sykefravær:

  pollen_illustrasjoner2_AstmaAstma knyttes også til temperaturendringer, ettersom plutselige endringer fra varmt til kaldt i noen tilfeller kan forårsake et astmaanfall. 6

  En studie viste at innånding av varm, fuktig luft utløste en øyeblikkelig økning i luftveisproblemer hos personer med mild astma.7

  Sykefravær hos astmatikere representerer opptil 30 % av det totale sykefraværet på grunn av luftveissykdommer. 8 Dette fører selvfølgelig til kostnader for arbeidsgivere, som anslås å være 2,5 ganger høyere  (48.290 NOK vs. 19.020 NOK for den respektive kontrollgruppen).9 Å få kontroll på faktorer som kan utløse astmaanfall kan med andre ord føre til store besparelser for næringen, samtidig som velværet og trivselen hos dem som oppholder seg i bygget forbedres.


 • Ikke sløs med energien mens bygningene står tomme:

  Bærekraftgrafikk-Bedrift_Innovasjon for sirkulær økonomiNår virksomheter er stengt på helligdager, eller mens det pusses opp, kan det være lurt å spare strømkostnader og redusere miljøpåvirkningen av energiforbruket ved å senke temperaturen i bygget og justere ventilasjonssystemet. Dette er noe som imidlertid ofte glemmes.

  Det er også viktig å finne den rette balansen, da det finnes en risiko for at temperaturen innendørs faller til under 0 °C og at vannrørene fryser når temperaturen utendørs er vesentlig lavere enn normalt. Kulde fører til betydelig belastning på bygg og konstruksjoner. Vannrør som er bygget inn i yttervegger som normalt er frostfrie, står i fare for å fryse når temperaturen utendørs faller til mellom -20 og -30 °C.

  Å justere de ulike systemene når det ikke er folk i bygget kan gi enorme energi- og kostnadsbesparelser. Ved å overvåke eksternt via Airthings Dashboard eller gjennom Airthings API får du full oversikt over temperaturen i bygget og mye mer, og kan foreta justeringer deretter. 
  Fra kontoransvarlig til kontorets helt med overvåking av innendørs luftkvalitet-sett inn-3-1
  Ved å overvåke temperaturen med Airthings' sensorer på flere steder er det mulig å få en nøyaktig oversikt over temperaturen innendørs i sanntid og iverksette tiltak umiddelbart når det er nødvendig. 

New call-to-action

Kilder:

1 Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420 

2 http://ergo.human.cornell.edu/Conferences/EECE_IEQ%20and%20Productivity_ABBR.pdf

3 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10789669.2007.10390951

4 https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB6432.pdf

5 https://escholarship.org/uc/item/39s1m92c

6 https://getasthmahelp.org/indoor-air-quality.aspx Asthma Initiative of Michigan

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3373066/

8  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11059951/

9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11842295/

10 https://epi.dph.ncdhhs.gov/oee/mold/grow.html

12 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778807000588